best free html templates
Mobirise

Pet & Ambalaj

PET (polietilen tereftalat) bir plastik reçine ve en yaygın kullanılan polyester türüdür. Modifiye edilmiş etilen glikol ve saf tereftalik asit birleşiminden meydana gelen bir polimerdir.

PET kalınlığına bağlı olarak yarı-rijit (yarı-katı) ve rijit (katı) olabilir. Polietilen tereftalat non-reaktif özelliktedir. Diğer maddeler ile reaksiyona girmeye oldukça dayanıklıdır.

Mobirise

Pet Atık Şişe

Plastik esaslı ambalaj malzemelerinin, son 50 yıldır gittikçe artan bir oranda kullanımının yaygınlaşması, atık problemini de beraberinde getirmiştir.

Günümüzde, plastik atıklar içerisinde hacmen çok büyük yer tutan ve geri kazanılabilir özellikte olan PET atıkların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi nedeniyle bir zorunluluk haline gelmiştir.